Educatie

Gediplomeerd docent
Van 1989 tot en met 1993 studeerde ik aan de het Sint Lucas (Boxtel), richting Reclame- en Presentatietechnieken, een allround opleiding met vakken als onder andere: grafisch ontwerp, reclametekenen, ruimtelijk ontwerp en etaleren.
Na het Sint Lucas behaalde ik op Hbo-niveau mijn lerarendiploma aan Fontys Hogescholen (Tilburg). Tijdens deze studie deed ik onder andere kennis en ervaring op in onderwijskunde, didactiek, communicatie, beeldprocédé, beeldtaal, kunstgeschiedenis, schilderen en audiovisuele technieken.

De Nederlandse Fotovakschool (huidige NAVB)
In 2011 begon ik, naast mijn bedrijfswerkzaamheden, deeltijd op zzp-basis met lesgeven aan de Nederlandse Fotovakschool op Mbo-niveau 4.
Ik gaf les in beeldtaal, grafisch ontwerp, basiskennis marketing, kunstgeschiedenis, Adobe Photoshop, Illustrator en Indesign.
Naast lesgeven maakte ik kennis met onderwijsontwikkeling. Ik schreef lesmodules en ontwikkelde en organiseerde voor de opleiding Foto Film Design de allereerste proeve van bekwaamheid ofwel het praktijkexamen voor de opleiding. Deze ervaring werd mijn vuurdoop in het organiseren, faciliteren en plannen van onderwijsprocessen en het instrueren van docenten en examinatoren.

Bonaire
Een functie als docent aan de Mbo-opleiding Media binnen Scholengemeenschap Bonaire (SGB) bood me de kans om een stille wens in vervulling te laten gaan: een tijdje buiten Nederland wonen en werken met andere culturen. In december 2014 stopte ik na 15 jaar met mijn bedrijf en verhuisde met mijn gezin naar Bonaire om daar full time les te geven.
Ik gaf er les in cameravoering, geluidsopnamen- en bewerking, licht, preproductie, montage en nabewerking, grafisch ontwerp en beeldtaal.
De studenten waren afkomstig uit diverse Zuid- en Midden-Amerikaanse culturen en de klassen waren samengesteld uit drie verschillende Mbo-niveaus (2, 3 en 4) die tegelijk dezelfde lesstof kregen. Dus differentiëren met individuele afstemming van lesstof, uitleg en opdrachten was een must.
Naast lesgeven begeleidde ik met mijn vaste collega als mentor/ studieloopbaanbegeider ongeveer 45 studenten waaronder relatief velen met zeer ernstige problematiek.

Inzichten
Ik ontdekte als docent op Bonaire dat anticiperen op situaties en creatief kunnen omgaan met onverwachte wendingen op een Caribisch eiland geen pré, maar vereiste competenties zijn. Uitdagingen die ik omarmde en waarvan ik veel heb geleerd.
De complexe situatie bracht mij interessante inzichten in het stimuleren van de intrinsieke motivatie en het effect van vraaggericht leren. En de noodzaak van zelfstandig en bewust studeren. Ook het belang van authentieke lesopdrachten en leren in de praktijk.

Invulling van de opleiding
Naar hartenlust kon ik me op Bonaire samen met mijn vaste collega richten op het invullen en professionaliseren van deze jonge opleiding, zodat het binnen vijf maanden voldeed aan de Nederlandse inspectienormen.
Denk daarbij aan het ontwikkelen van proeves (eindexamens), aansluitende toetsingtrajecten en curricula, opleidingsplannen en een studieloopbaanprotocol (Slb). En dat alles op de drie Mbo-niveaus. Ook organiseerde ik de student- en examendossiers met o.a. de kwalificerende onderdelen voor diplomering.

Leerwerkbedrijf en Tv-station
Tenslotte richtte ik met dezelfde vaste collega een leerwerk- en stagebedrijf (met Crebo-erkenning) op, om op die manier jongeren in de gelegenheid te stellen voldoende praktijkervaring op te doen in het kader van authentieke grafische en audiovisuele producties (met echte klanten en opdrachten).
En om genoeg continuïteit te genereren in onze werkzaamheden, richtten we eveneens het regionale Tv-station B-onair op, zodat we met de jongeren Tv-programma’s konden maken.
Ik heb zo ook kunnen ervaren hoe effectief en leuk (!) het is om in echte praktijksituaties beroepsdisciplines te doceren.

Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (NAVB)
In augustus 2017 keerde ik om verschillende redenen met mijn gezin terug naar Nederland en werd ik door NAVB (voormalige Fotovakschool) teruggevraagd voor een full time aanstelling als docent en onderwijsontwikkelaar.
Ik gaf er les in cameravoering, geluidsopnamen- en bewerking, licht, (pre)productie, montage, conceptontwikkeling, grafische applicatiekennis en media en beeldcultuur.
Als vervolg op mijn ervaringen in Bonaire kon ik aan de slag met verder invulling geven aan deze opleiding, in samenwerking met een heel fijn team van bevlogen collega’s.

Commissielid en hoofddocent
Ik was binnen NAVB van aug. 2017 tot en met jan. 2022 lid van zowel de examen- als curriculumcommissie. Zo kon ik efficiënt de samenhang in competentiematrix, kwalificatiedossier, competenties, examens, toetsing en curriculum aanbrengen.
Daarnaast heb ik samen met een collega geheel opnieuw invulling gegeven aan de leerlijn Coaching, waarbij professionalisering en het opbouwen van een Loopbaandossier centraal staan.
Uiteindelijk werd ik binnen NAVB tevens hoofddocent van de Mbo-opleiding Audiovisuele Vormgeving. Deze rol stelde me in de gelegenheid om de kwaliteit, de visie en de inhoud van de opleiding te borgen. Ik was centraal aanspreekpunt voor studenten en docenten, gaf aanbevelingen en roosteradviezen aan het management en instrueerde docenten over o.a. toetsing en de inhoud van de lesmodules.

Coaching en stagebegeleiding
Naast vakdocent en onderwijsontwikkelaar ben ik sinds 2011 coach (en studieloopbaanbegeleider) van studenten, waarbij ik jongeren help met (hulp)vragen, motivatieproblemen en mentale problemen die weerslag hebben op de studievorderingen.
Ook begeleid ik regelmatig stages, waarbij ik altijd een prettige relatie nastreef met de stagebedrijven.

HEDEN
Sinds september 2023 ben weer zelfstandig ondernemer. Ik geef op zzp-basis deeltijd les aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (NAVB) en twee dagen in de week ben ik verbonden aan de Theaterhavo/VWO in Rotterdam als docent Film.
De overige dagen benut ik met het maken van grafische en audiovisuele producties in opdracht.

Competenties als docent, coach en onderwijsontwikkelaar

Ik ben een bouwer en een verbinder. Ook ben ik dol op uitdagingen en bijt me graag vast in projecten. Daarbij ben ik niet alleen resultaatgericht, maar zoek ook de verbinding met de mensen. Bij creatieve processen vind ik het inspirerend om te anticiperen op ideeën en inbreng van anderen. Die wisselwerking zoek ik op. Ik durf heel pragmatisch te denken als dat nodig is
Ik vind het contact met de studenten inspirerend. Het begeleiden van hun groeiproces is mijn drijfveer. In mijn overtuiging is het persoonlijk welzijn van de student de basis voor succesvolle talentontwikkeling en het creëren van perspectief. De studenten staan bij mij echt (!) centraal. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en de studentmotivatie.
Wat betreft onderwijsontwikkeling vind ik vooral de hele samenhang tussen examinering, toetsing, curriculum, competenties, leerdoelen en de juist afgestemde didactiek erg belangrijk.

2022-2023: Projectleider/ producent Audiovisueel

Van juli 2022 tot september 2023 was ik een tijdje projectleider van de interne audiovisuele afdeling van Mbo-scholengemeenschap Techniek College Rotterdam, waarbij twee van mijn passies samenkwamen: Mbo-onderwijs en audiovisuele productie. Ik produceerde video’s t.b.v. marketingdoeleinden (zoals: promo’s, after movies en opleidingsvideo’s) en onderwijsondersteunende videocontent (zoals kennisclips).
In mijn rol als projectleider werkte ik enthousiast samen met medewerkers in de gehele organisatie, zoals: teamleiders, (pr-)docenten, management, directie. Mijn werkzaamheden omvatten o.a.: planning, coördinatie, netwerken, conceptplannen schrijven, preproductie, regie, productie, montage, begroting.